New Truthmeter Project: Election promises made to citizens in one spot

Апликацијата ги содржи новите предизборни ветувања кон граѓаните на победничките кандидати за градоначалници и нивните партии дадени пред локалните избори од 15 октомври 2017 година и тоа и преку нивните предизборни програми и преку јавните…

“Three hundred” – Illegal procurement of 300 vehicles for the Ministry of Interior

Помошник министер во МВР, овластен со решение од Министерот за внатрешни работи да ги спроведува постапките за јавни набавки во Министерството, со искористување на својата службена положба и овластувања, при вршење на јавни набавки, го…

Counter spin: Ivanov’s pardoning speech is full of spins!

Одлуката на претседателот Ѓорѓи Иванов за помилување и најава за идни такви ако оцени за потребно, наместо помирување, како што самиот вели, само долеа масло на огнот и предизвика нов вител во кризата. Внимателна анализа на говорот на…

SEC breaches all deadlines, remains unstaffed

Државната изборна комисија (ДИК) сè уште не е целосно екипирана, иако поминаа повеќе од три месеци откако тоа требаше да биде сторено. Договорот од Пржино, исто така, предвидува и засилени овластувања на највисокиот орган во државата…