Pre-election silence

Dear Readers, From the midnight today up to 7:00 PM on Sunday (October 29, 2017) the so called pre-election silence is in force by law. During this period the Truthmeter will not publish new election related content – neither on the web…

“Transporter” – Transportation of pupils that costed more than the transportation of pupils in…

На 14.04.2016 година Специјалното јавно обвинителство (СЈО) на прес-конференција објави дека води нова истрага под кодно име „Транспортер“, која се однесува на превозот на ученици во Општина Битола, а во која еден од осомничените е…

“Total” – Investigation on tax evasion by the owner of “Total”, “Mediamaks” and “Total media centar”

Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека за даночните 2008 – 2015 осомничениот како управител на наведените правни лица, ја намалил основицата за пресметување на данок на добивка, го злоупотребил правото на одбивка на данок на…

“Three hundred” – Illegal procurement of 300 vehicles for the Ministry of Interior

Помошник министер во МВР, овластен со решение од Министерот за внатрешни работи да ги спроведува постапките за јавни набавки во Министерството, со искористување на својата службена положба и овластувања, при вршење на јавни набавки, го…

“Tiffany” – the SPO suspects that underwear and purses were bought through a company

Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека за даночните 2008-2014 осомничената како управител на наведените правни лица, ја намалила основицата за пресметување на данок на добивка, го злоупотребила правото на одбивка на данок на…

“Blackboard” – The principal of the elementary school “Rexho Ruzhit Zajazi” as a suspect

Од доказите произлегува основано сомнение дека осомничениот на 28.06.2006 година во Кичево, како службено лице – Директор на наведеното училиште ја искористил својата службена положба и овластување и oвозможил имотна корист за едно правно…